Talerstol

Click "Enter" to submit the form.

اظهارات غیر قانونی

برخی اظهار نظر ها غیر اخلاقی، مشمئز کننده و نفرت پراکنی هستند اما کاملا قانونی اند. یکسری اظهارات غیر قانونی هستند و فردی که این اظهارات را بیان کرده میتواند از طریق دادگاه مجازات شود.
بیشتر محدودیت ها در خصوص اینکه یک فرد چیزی میتواند یا نمیتواند بیان کند بسته به این دارد که این اظهارات چقدر در فضای عمومی مطرح شده. آستانه بسیار بالاتری برای اظهار نظر ها در یک جمع خصوصی وجود دارد.
در سیاست نروژ هر دو حزب راست و چپ تا حدی بر سر اینکه نفرت پراکنی و تهدید ها باید کنترل شوند موافق هستند. دلیل آن هم این است که نفرت پراکنی و تهدید ها برابری را به چالش می کشد، یعنی همه شهروندان به یک اندازه برابر هستند و اگربه اظهار نظرها نفرت پراکنی و تهدید اجازه دهیم، شهروندان مختلف به شکل های مختلفی در بحث های دموکراتیک شرکت میکنند.
آنچه که مهم است در موضوع اظهار نظرهای غیر قانونی بدانیم این است که یک اظهار نظر یا سخن تنها بعد از بیان آن حضور دارد. این بدان معناست که پلیس نمی تواند از قبل جلوی یک اظهار نظر را بگیرد. اظهارات تنها پس از ارائه در عموم قابلیت جرم بودن پیدا میکنند.

چه چیزی نفرت پراکنی است؟

مهم است بدانیم که گفتار حاوی نفرت همیشه در مفهوم حقوقی نفرت پراکنی محسوب نمیشوند. یک گفتار یا اظهار نظر میتواند حاوی الفاظ نفرت پراکنی باشد، اما قابل مجازات نباشد. در ذیل ما به تهدیداتی خواهیم پرداخت که میتوان مجازات در دادگاه را به دنبال داشته باشد. این مهم در قانون جزا § 185 ، در پاراگرافی با عنوان “پاراگراف نژاد پرستی“ در رسانه توضیح داده شده است.

قانون مجازات نروژ یک اظهار نظر نفرت پراکنی را اظهار نظری میداند که حاوی تهدید و یا مسخره کردن فرد بر اساس واقعیت یا فرضیاتی مثل

3هویت جنسی

2دین یا سبک زندگی

1رنگ پوست و یا منشا ملی یا قومیتی

6یا اینکه سخنانی که بر اساس موارد ذکر شده باعث ترویج نفرت، آزار و اذیت و یا تحقیر کسی باشد.

5ناتوانی و یا دارای معلولیت

4بیان جنسیتی

این قانون تصریح می کند که مهم نیست که شخصی که مورد حمله واقع شده واقعاً به گروه تبعیض تعلق دارد یا خیر، تا زمانی که فردی که اظهارات نفرت پراکنی فرض را بر این گذاشته که شخص مورد حمله متعلق به گروه تبعیض است.

تا کنون چندین پرونده قضایی تشکیل شده است که مشخص کرده چگونه باید مفهوم اظهار نظرهای نفرت پراکنی را درک کنیم. بر اساس این احکام صادر شده میتوان فهمید که دادگاه دشواری بیشتری برای صدور حکم در خصوص اظهاراتی که محتوای سیاسی مشخصی دارند و در بستر سیاسی مشخصی بیان می شوند دارد. برای مثال یک زن از یک سازمان ضد مهاجرت و ضد اسلامی، از اظهارات شدیدا تحقیر آمیزو اظهار نظر نفرت پراکنی در رابطه با مسلمانان در تظاهراتی در مقابل استورتینگت تبرئه شد. این به این دلیل بود که اظهارات در یک صحنه سیاسی، یک زمینه سیاسی و در جهت سیاست خارجی نروژ مطرح شده بود. دادگاه در چندین قضاوت تاکید کرده است که نه تنها چگونگی ابراز عقاید و بیان آن، و بلکه باید محتوی آن هم در بررسی اینکه آیا نفرت پراکنی است یا خیر توجه شود. توجه به این امربرای اطمینان از این است که گویش، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات و یا مهارت های زبانی بعضی را برای مجازات طبق قانون §185 آسیب پذیر تر از دیگر افراد میکند.

تهديد

تهدید یک بیان یا عبارتی است تهدید آمیز و قابلیت این را دارد که باعث ترس و هیجان برای افراد مورد تهدید شود. تهدید شکل ارتباطی است که در قانون جزا، از جمله بخش های 115، 117، 263 و 264، به شدت و اغلب تنظیم شده است.
تهدید میتواند به صورت کلامی و یا فیزیکی و یا به هر دو صورت باشد. همانند نفرت پراکنی، همه تهدید ها مشمول مجازات نمیشود. برخلاف §185، ممنوعیت‌ها در برابر تهدید از کل جمعیت محافظت می‌کنند.

بنا بر قانون § 263، برای آنکه یک تهدید مشول مجازات شود باید شامل موارد ذیل شود

3و جوری اعمال شود که منجر به ارعاب جدی برای شخص باشد

2مستقیما شخصی را هدف قرار داده باشد

1تهدید به انجام اعمال مجرمانه

برای اینکه تهدید مشول مجازات شود بایستی به یک عمل مجرمانه همانند سرقت، خشونت و یا قتل اشاره بکند. بدین صورت یک تهدید مبنی بر اینکه اعمال کننده آن قربانی را به شکل قانونی تهدید کند، قابل مجازات نیست. تهدید والدین به فرزند مبنی بر عدم دسترسی فرزندان به وسایل وکالا یک تهدید مجرمانه حساب نمیشود. 

 

یک تهدید باید قربانی داشته باشد، کسی که تهدید به مجازات میشود. قربانی لزوما فقط یک فرد نیست، بلکه میتوان یک گروه یا یک نماینده باشد. در صورتی که یک فرد تهدید به انجام تهدید کند برای مثال خودش مواد مخدر تهیه کند یا اینکه به خردسالان مشروبات الکلی بدهد، این اعمال تهدید مشمول مجازات حساب نمیشود، زیرا هدف این نبوده که دریافت کننده این اظهارات را قربانی کند.
در اینجا تهدید متوجه کسی نبوده است.

 

تهدید همچنین باستی جوری و در شرایطی بیان شود که باعث به وجود آمدن ارعاب شود. برای اینکه تهدید قابل مجازات شود باید دارای سطح معینی از اعتبارباشد. چنانچه دو نفردر حال منازعه باشند و یکی آن دیگری را بدون شناختی از خوانواده اش وی را تهدید کند که مادرش را خواهد کشت، این تهدید احتمال زیاد قابل مجازات نخواهد بود. اما اگر فرد تهدید کننده روز بعد باز هم تهدید خود را تکرار کند و عکس خانه مادر فرد مقابل را بفرستد، این تهدید میتواند قابل مجازات باشد. هرآن چیزی که احتما خشونت را در تهدید ازدیاد بخشد، زمینه ای ایجاد می کند که می تواند ترس جدی را برانگیزد.

نقض حریم شخصی

اظهاراتی که برملا کردن زندگی خصوصی افراد و/یا جزییات تحقیر آمیز راجع به یک فرد در یک عرصه عمومی را هدف قرار داده باشد، بر اساس ماده 267 قانون مجازات میتواند مشمول تا یک سال زندان شود. 

قانون در مقابل اجرا

هرچند قانون مجازات پایه ای برای مجازات کردن اظهارات نفرت پراکنی ایجاد میکند، اما نحوه انجام این قانون و اینکه چه کسانی میتوانند آنرا اعمال کنند تا حدی متفاوت است.
چنانچه فردی اظهاراتی داشته باشد که به راحتی بتوان آن اظهارات را نفرت پراکنی دانست، پلیس امکانات بازدارنده بسیارمحدودی دارد، زیرا که از قبل نمیتوان مشخص کرد که اظهارات بعدی قابل مجازات است. پلیس در تهدیدات خاص فرصت متعدد تری برای دخالت دارد.پلیس موظف است که در صورت خطر خشونت و یا آسیب فوری مداخله کرده و از فردی که تهدید میشود محافظت کند.
در مواردی که خطر خشونت کمتر و یا کمتر اظطراری است، امکانات پلیس برای مداخله هم به مراتب کمتر است.

در برابر اظهارات ناپسند چه کار باید کرد؟

We use cookies to remember your preferred language and to collect statistics in order to give you the best experience.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Cookie Policy for Talerstol

This is the Cookie Policy for Talerstol, accessible from talerstol.no What Are Cookies As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality. How We Use Cookies We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use. Disabling Cookies You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies. This Cookies Policy was created with the help of the Cookies Policy Generator. The Cookies We Set
  • Account related cookiesIf you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.
  • Login related cookiesWe use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in.
  • Site preferences cookiesIn order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.
Third Party Cookies In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.
  • This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.
  • From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.
  • We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; {List the social networks whose features you have integrated with your site?:12}, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.
More Information Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site. For more general information on cookies, please read the Cookies Policy article. However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:
  • Email: derjournalno@gmail.com
Save settings
Cookies settings